Landbrugsministeriet i Rusland

Denne uge holdt landbrugsministeriet i Rusland et møde, hvor spørgsmålet om johannesbrødskader blev drøftet og instrueret regionerne i at træffe forebyggende bekæmpelsesforanstaltninger i 2017. Under mødet blev det bemærket, at der i de seneste år har været en markant stigning i antallet af græshoppe, som blandt sagene har forårsaget problemer for afgrøder.

Læs Mere