Statistik

Ifølge Republikken Hvideruslands ministerium for landbrug og fødevarer steg de plantede områder af vinterraps til 2017-afgrøden til 352,5 tusind hektar, sammenlignet med 316 tusind hektar i det foregående år (herunder tab i vinterperioden på ca. 25%). Ifølge Center for Hydrometeorologi, Kontrol og Overvågning af Miljøforurening med Radioaktivt Affald (Hydromet) i den første halvdel af vinteren var de agrometeorologiske betingelser for overvintring af rapsfrø ganske tilfredsstillende.

Læs Mere